En verder...

  • We hebben begin 2021 de handreiking “HackShield en de gemeente” gemaakt. De handreiking beschrijft hoe gemeenten lokaal uitvoering kunnen geven aan het project. We hebben de handreiking in onze regio verspreid én als onderdeel van de CityDeal aangeleverd bij het CCV, zodat alle gemeenten in het land gebruik kunnen maken van de handreiking. Inmiddels zijn er landelijk 85 gemeenten aangesloten bij HackShield.
  • We hebben in 2019 afgesproken dat we als partners in de regio onze informatiebeveiliging moesten verbeteren. We hebben daarvoor een bijeenkomst georganiseerd over de hack van de gemeente Hof van Twente. Daarnaast hebben we de Chief Information Security Officers van gemeenten in contact gebracht met medewerkers van de drie veiligheidsregio’s. Ook organiseerden we een bestuurlijke conferentie in de veiligheidsregio Kennemerland over het onderwerp cyber. Deze en andere activiteiten van ons project hebben we in een memo verwerkt. Dat hebben we gestuurd naar het Informatieoverleg, een groep ambtenaren die de vergaderingen van de voorzitters van de tien driehoeken (V10) in onze eenheid voorbereidt. De veiligheidsregio’s moeten nu de volgende stappen zetten om de informatiebeveiliging van de partners in de regio te verbeteren.
  • We hebben op 14 november twee workshops verzorgd op een congres over de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. De organisatie van de online conferentie was in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
  • We hebben voor onze partners periodiek een nieuwsbrief over ons project gemaakt.
  • In alle vergaderingen van de driehoeken in onze regio stond het thema cybercrime een keer op de agenda. De projectleiders gaven er een presentatie over.
  • We hebben ondersteuning en advies geboden bij de opzet van het landelijk platform van cyberburgemeesters.  Dit gezelschap telt 14 burgemeesters uit verschillende delen van Nederland, die in overheidsbeleid meer aandacht voor cyberveiligheid willen. Deze boodschap hebben ze in een pamflet gezet en naar de formerende politieke partijen gestuurd. In 2021 kwamen deze zogenoemde cyberburgemeesters vier keer bijeen.

Resultaten & effecten