Informatiedeling

We onderzoeken de (on)mogelijkheden voor medewerkers in het straf- en zorgdomein om informatie uit te wisselen. De beperkingen in het delen van persoonsgerichte informatie lijkt een effectieve aanpak nog steeds te hinderen.

Resultaten & effecten

  • We hebben voorbeelden van convenanten die ons kunnen helpen bij het delen van deze informatie opgevraagd en bestudeerd o.a. uit Midden-Nederland. Deze voorbeelden zijn nog niet voldoende geschikt om in onze eenheid te gebruiken. Daarom hebben we een werkgroep samengesteld die bestaat uit privacy-experts om ons te helpen met het opstellen van passende convenanten gericht op persoonsgerichte aanpak (PGA) en jeugd. In 2022 gaan we hier verder mee aan de slag.