Geldezels

Om crimineel geld ongezien weg te kunnen sluizen, gebruiken criminelen zogenoemde geldezels. Ook in Noord-Holland wonen veel geldezels. Om dit probleem aan te pakken zijn we in vijftien gemeenten begonnen met het geldezel-project.

Resultaten & effecten

  • Er zijn 15 gemeenten begonnen met een project om geldezels tegen te gaan.
  • Noord-Holland Samen Veilig heeft een overzicht gemaakt met negen zogenoemde interventies: acties in de strijd tegen geldezels. Deze interventiekaart hebben we gedeeld met de adviseurs openbare orde & veiligheid in de regio. Sommige acties op de kaart zijn preventief. Denk aan Halt, een organisatie die jeugdcriminaliteit wil voorkomen, die voorlichting geeft op scholen en informatiebrieven naar ouders stuurt. Andere acties zijn op specifieke personen gericht. Zij krijgen als waarschuwing bijvoorbeeld bezoek van een wijkagent of een brief van de burgemeester en politie.
  • De 15 deelnemende gemeenten hebben elk een eigen werkgroep opgericht om geldezels aan te pakken. Die werkgroepen besluiten welke interventies de gemeenten uitvoeren.
  • Gemeenten hebben met Halt afgesproken om voorlichtingen op scholen in te plannen en vervolgens informatiebrieven aan ouders te sturen.
  • Bij de politie Noord-Holland zijn er circa 500 geldezels in beeld. Het merendeel van de geldezels is tussen de 15 en 23 jaar oud en is gevoelig voor snel geld verdienen. We zien veelplegers, overlastgevende jeugd, kwetsbare jongeren en first offenders die zich bezig houden met money muling.
  • Gemeenten die de informatiedeling geborgd hebben, weten nu welke jongeren binnen hun gemeente geldezel zijn. Echter is bij het gros van de deelnemende gemeenten de informatiedeling nog niet geborgd doordat jeugd- en PGA-convenanten verouderd of niet dekkend zijn. In 2022 gaat NHSV daarom aan de slag met het ontwikkelen van een regionaal PGA-convenant zodat dit geborgd is en informatie in het project kan worden gedeeld.
  • Van 15 november tot 13 december hebben we campagne gevoerd op Instagram en Facebook. We baseerden ons op een onderzoek van de Haagse Hogeschool, waarin is aangetoond dat jongeren vooral op internet worden geronseld als geldezels. We hebben duizenden jongeren met de campagne bereikt.
  • We hebben de landingspagina’s van www.eerlijkgeldverdienen.nl en www.geldezels.nl ontwikkeld. De eerdergenoemde campagne op social media linkt naar deze websites.
  • We hebben posters, flyers en een tekst gemaakt waarmee gemeenten hun inwoners kunnen informeren over dit thema.