re_B00tCMP

Jonge cyberdaders zijn zich vaak niet bewust van de online grenzen en de strafbaarheid van hun daden. Jongeren met talent voor IT willen graag hun talent aan de wereld laten zien, maar komen soms ook in de verleiding om hun vaardigheden op een verkeerde manier te gebruiken.  Daarom hebben we in 2021 het evenement Re_B00tCMP georganiseerd voor deze doelgroep. Voorafgaand aan het evenement nodigden we risicojongeren uit om een assessment te maken. Dat deden we tijdens gastlessen en via een online campagne. Het assessment gaf ons een beeld van de vaardigheden van de jongeren, en van het risico op grensoverschrijdend online gedrag. Wie hoog scoorde, nodigden we uit voor Re_B00tCMP. In deze pilot werken publieke en private partijen samen, zoals gemeenten, politie en cybersecuritybedrijven.

Resultaten & effecten

  • Dit experiment hebben we eerst op kleine schaal getest: we hebben een eerste evenement georganiseerd op zaterdag 10 juli, vooruitlopend op Re_B00tCMP, waarvoor gemeenten jongeren hadden geselecteerd en uitgenodigd. Deelnemende gemeenten waren Purmerend-Beemster, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Heemstede en Hollands Kroon.
  • Op 13 november vond in Purmerend het echte Re_B00tCMP-evenement plaats, op de H20 Esports Campus. Hieraan deed ook Alkmaar mee.
  • We hebben 55 gastlessen gegeven op middelbare scholen. Hiermee leerden we alle deelnemende leerlingen over de online gevaren. Tijdens de gastlessen namen we een assessment af, waarmee we de interesse, de neiging om online de grens op te zoeken én de IT-vaardigheden van de jongeren maten.
  • 491 jongeren maakten het assessment online helemaal af. Op basis van hun hoge scores nodigden we 210 van hen uit voor RE_B00tCMP.
  • Naast de gastlessen zetten we een online campagne in om risicojongeren te interesseren voor het evenement. De campagne duurde drie weken, van 18 oktober tot en met 6 november.
  • Uiteindelijk kwamen er 56 jongeren en 25 ouders op het evenement af.