Inzicht en overzicht creëren

We willen alle overleggen, plannen van aanpak, projecten en initiatieven in kaart brengen binnen Noord-Holland, zodat we zien wat er in dit domein speelt. Zo kunnen we voorkomen dat overheidsinstanties hetzelfde doen. We stellen onder andere een landkaart op met deze gegevens.

Resultaten & effecten

  • De netwerkregisseur heeft een klankbordgroep samengesteld die gaat helpen om dit inzicht en overzicht op te stellen.