Inventarisatie positie arbeidsmigranten

We hebben een start gemaakt met de inventarisatie van de positie van arbeidsmigranten in Noord-Holland. In welke sectoren zijn zij werkzaam, hoe is de huisvesting geregeld, welke goede voorbeelden gericht op de verbetering van de positie van arbeidsmigranten zijn er in de regio en welke aanbevelingen van het landelijke aanjaagteam Bescherming arbeidsmigranten kunnen in de regio overgenomen worden? Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie willen we concrete stappen nemen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Resultaten & effecten

  • De inventarisatie wordt in 2021 afgerond.