Start Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

De afgelopen jaren hebben we diverse activiteiten ontwikkeld om ondermijning op en rond de luchthaven Schiphol tegen te gaan. Zo is in 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol gepubliceerd in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning. Het Ondermijningsbeeld onderstreepte de urgentie van een multidisciplinaire aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook deed het verschillende aanbevelingen om de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder te versterken.

Op basis van de aanbevelingen uit het Ondermijningsbeeld is door de partners op de luchthaven, publiek én privaat, een Plan van Aanpak Ondermijning op Schiphol opgesteld. Dit plan overstijgt project Orville zowel op inhoud als in looptijd. De activiteiten en doelstellingen van project Orville zijn opgenomen in dit brede plan van aanpak. Project Orville is in december 2021 beëindigd. De activiteiten uit dit project zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Ondermijning Schiphol.