Webinar Dat zit vastgoed (?)!

Op 26 november 2020 organiseerden we in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) het webinar Dat zit vastgoed(?)! voor makelaars, notarissen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en banken.

Resultaten & effecten

  • Tijdens het webinar zelf waren er 700 live deelnemers en inmiddels hebben ook meer dan 500 kijkers het webinar via de terugkijklink bekeken. Meer dan 50% van de deelnemers werkt bij een organisatie in de keten van de vastgoedmarkt. De rest van de deelnemers waren collega’s van overheidsorganisaties die in hun werk betrokken zijn bij vastgoed;
  • De deelnemers van de verschillende ‘poortwachters’ in de signalering van witwassen in vastgoed, lieten zien het onderwerp serieus te nemen en actief betrokken te willen zijn bij het voorkomen van deze vorm van ondermijning;
  • De vele vragen en verzoeken tot opvolging die er zijn binnengekomen, geven blijk van een grote behoefte aan meer kennis en duiding op dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan organiseren we in 2021 organiseren we in samenwerking met brancheverenigingen en de FIU verdiepende masterclasses.