Betrokkenheid bij twee strafrechtelijke onderzoeken

Vanuit het deelproject is in twee strafrechtelijke onderzoeken intensief samengewerkt met onder andere politie, OM, Fiod en Belastingdienst, om duiding te geven aan onderzoeksinformatie en zelf nieuwe kennis over het bedrijfsproces van de in het onderzoek betrokken facilitators op te doen.

Resultaten & effecten

  • Eén onderzoek heeft geleid tot de veroordeling van een lokale financiële bemiddelaar en tot het opnemen van beide bestuurders in het extern verwijzingsregister. Het tweede onderzoek loopt nog.

 

  • Door in de media publiciteit te geven aan de zaak, gaven we het signaal af het faciliteren van witwassen niet onopgemerkt blijft en wordt aangepakt.