Barrière: aanpassing werkwijze kantonrechters

We voerden gesprekken met kantonrechters, waarin we hen wezen op de manier waarop machtigingsverzoeken voor de verkoop van woningen onder bewindvoering door hen nu soms op oneigenlijke gronden worden goedgekeurd. Ook leerden we hen verdachte machtigingsverzoeken te identificeren.

Resultaten & effecten

  • Hierop is de werkwijze van de kantonrechters in de afhandeling van dit type verzoeken aangepast, waardoor verdachte situaties (eerder) worden opgemerkt. Hiermee is een belangrijke barrière opgeworpen tegen witwassen in vastgoed.