Animatie ketenproces vastgoedmarkt

We merkten dat veel verschillende professionals in de vastgoedmarkt ieder een deel van het proces van het aankopen of verkopen van vastgoed voor hun rekening nemen. Zo zijn hierbij makelaars, notarissen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en banken betrokken. We maakten een animatie waarin we de verscheidenheid van deze rollen en hun onderlinge verbondenheid zichtbaar maakten. Dit communicatiemiddel is breed deelbaar en inzetbaar. Het vergroot de kennis en het bewustzijn bij alle professionals in de keten over het fenomeen witwassen in de vastgoedsector. Daarnaast worden professionals in de animatie opgeroepen alert te zijn en signalen van misbruik te melden.

Resultaten & effecten

  • De animatie is zowel binnen de regio Noord-Holland als daarbuiten gedeeld en opgepikt. Zo is er inmiddels gebruik van gemaakt binnen het project Motus in Rotterdam en heeft ook het RIEC Limburg het al gebruikt.