Toepassing van de Wet Bibob op visvergunningen

We zien de Wet Bibob als een belangrijk instrument in de aanpak van vissers die zich bezighouden met maritieme smokkel. Op basis van de Bibobtoets zouden zij hun visvergunning verliezen.

Hierover gaven we een interview aan dagblad NRC. Tevens hebben we dit onder de aandacht van Minister Grapperhaus gebracht tijdens zijn bezoek aan de haven van IJmuiden in juni.

Resultaten & effecten

  • Naar aanleiding van het artikel in NRC, zijn er Kamervragen gesteld over de mogelijkheden om de Wet Bibob toepasbaar te maken voor de vergunningverlening aan vissers;
  • In de beantwoording van deze vragen zijn door de diverse ministeries toezeggingen gedaan over het nader onderzoeken van deze mogelijkheden;
  • Ambtelijk zijn we hierover in gesprek met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid;
  • Ook onderhouden we contact met enkele Kamerleden, die dit onderwerp onder de aandacht blijven brengen.