Samenwerking met ROC Friese Poort in voorlichting aan studenten visserijopleiding Urk

In samenwerking met het ROC Friese Poort hebben we een lesprogramma opgezet  met als onderwerp voorlichting over criminele benadering. Doel hiervan is bewustwording onder jonge vissers te stimuleren en nieuwe aanwas te voorkomen. We geven les over de risico’s die verbonden zijn aan deelnemen aan ondermijnende criminaliteit en laten jonge (toekomstige) vissers zelf ervaring opdoen in een escape room. Als onderdeel van het lesprogramma betrekken studenten ook hun achterban. In een huiswerkopdracht bevragen zij vissers uit hun eigen omgeving over (hun ervaringen met) maritieme smokkel en criminele benadering. Op die manier hopen we dat de discussie breed gevoerd wordt binnen visserijgemeenschap. De studenten presenteren hun bevindingen aan elkaar.

Resultaten & effecten

  • In verband met de coronamaatregelen zijn de lessen uitgesteld naar 2021.