Samenwerking met het onderzoek ‘Zuiver op de graat’ van Politie & Wetenschap

We wisselen over en weer kennis en ervaringen uit met criminologen en gedragswetenschappers van het onderzoek ‘Zuiver op de graat,’ dat in opdracht van Politie en Wetenschap wordt uitgevoerd. In dit onderzoek staan de rol, houding en beweegredenen van vissers ten aanzien van maritieme smokkel centraal. Om hierover meer te weten te komen interviewen de onderzoekers vissers en andere personen in en rondom deze sector. Het opbrengsten van het onderzoek bieden ons waardevolle informatie voor het ontwikkelen van effectieve barrières tegen maritieme smokkel.

Uit het onderzoek wordt onder meer de omvang van maritieme smokkel duidelijk. Zo bleek de helft van de ondervraagde vissers benaderd te zijn met de vraag om drugspakketten uit zee te vissen. Ook gaven veel vissers aan er geen melding van te doen wanneer ze drijvende ‘pakketten’ tegenkomen op de Noordzee.  Dit heeft te maken met de door hen ervaren veiligheidsrisico’s en de administratieve rompslomp die het doen van een melding met zich meebrengt.

Resultaten & effecten

  • De inzichten uit het onderzoek, brachten ons onder meer op het idee de samenwerking aan te gaan met ROC de Friese Poort om toekomstige vissers te leren over de verlokkingen en risico’s van maritieme smokkel en hoe zij zich hiertegen kunnen weren.
  • Ook zijn we op basis van de inzichten uit het onderzoek in samenwerking met de Kustwacht gestart met het ontwikkelen van een meldpilot. Daarbij betrekken we vissers en andere relevante partijen om mee te denken over manieren om veilig te melden. Ook nodigen we hen uit suggesties te doen voor passende en aantrekkelijke vormen van beloning voor het doen van een melding.