Samenwerking diverse overheidsdiensten

Ons project raakt op allerlei manieren aan de taken en bevoegdheden van diverse overheidsdiensten die zich bezighouden met toezicht, handhaving en opsporing op zee en de informatievergaring daaromtrent. Op 19 oktober 2020 organiseerden we een samenwerkingsoverleg met deze toezicht-, handhavings-, opsporings- en intelligencediensten. Hier presenteerden we onze werkwijze en de interventies die we ontwikkelen en wisselden we kennis en ervaringen uit.

Resultaten & effecten

  • Er ontstond draagvlak voor ons project bij de deelnemers van het overleg;
  • Ons netwerk werd uitgebreid; er ontstonden (informele) contacten om kennis en informatie uit te wisselen.