Ontwikkeling barrièremodel

Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelden we een barrièremodel, waarmee zicht kan worden verkregen op de rol die vissers kunnen spelen bij maritieme smokkel en de barrières die hiertegen kunnen worden opgeworpen.

Resultaten & effecten

  • Inmiddels is het barrièremodel Maritieme Smokkel gereed;
  • Tijdens de ontwikkeling van het barrièremodel Maritieme Smokkel ontstonden nieuwe inzichten en identificeerden we nieuwe mogelijkheden voor het opwerpen van barrières. Zo werd duidelijk dat de betrokkenheid van vissers bij maritieme smokkel niet zelden samenhangt met de financiële problemen die zij hebben. Dit maakt hen kwetsbaar voor druk en geld vanuit de onderwereld;

 

  • Eén van de barrières bestaat dan ook uit gerichte financiële advisering aan (kwetsbare) vissers. In overleg met vissers en samen met gemeenten en het ministerie van LNV onderzoeken we de mogelijkheden voor, en effectieve toepassing van financieel advies en begeleiding bij bedrijfsvoering voor vissers;
  • Samen met gemeenten en de landelijke overheid onderzoeken we nu de mogelijkheden om dit soort advies beschikbaar te stellen voor vissers.