Aan de slag met ongebruikelijk bezit

Sommige criminelen hebben dure bezittingen die op basis van hun legale inkomen onverklaarbaar zijn. We hebben gemeenten ondersteund in hun aanpak van dit ongebruikelijke bezit. Dat deden we, op verzoek van de Stuurgroep Aanpak Ondermijning, als project Intensiveren Afpakken in samenwerking met RIEC Noord-Holland en het Financial Intelligence Team (FIT) van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV).

Resultaten & effecten

  • We hebben gesproken met medewerkers van de gemeenten Den Helder, Heemstede, Velsen, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort. We dachten met hen mee over de versterking van hun aanpak van ongebruikelijk bezit. Bij de ene gemeente was een uitleg van de FIT-methode, die draait om korte en snelle afpakacties, genoeg. Een andere gemeente concludeerde dat ongebruikelijk bezit en het bijbehorende veiligheidsvraagstuk eerst beter in kaart moest worden gebracht. Weer een ander organiseerde trainingen om luxegoederen te herkennen en om handhavers de FIT-methode bij te brengen.
  • De gemeenten hadden behoefte aan een training die ambtenaren bewuster maakt van de signalen van ongebruikelijk bezit. Deze wens nemen we mee in het te ontwikkelen trainingsprogramma van het RIEC en NH-SV.