Handvat Betekenisvol Afpakken

We willen professionals laten nadenken over de gevolgen van het afpakken. Als we bezittingen en inkomen bij iemand wegnemen, dan kan dat financiële problemen opleveren. Dat kan iemand weer verleiden tot criminaliteit. Daarom zou je bijvoorbeeld schuldhulpverlening kunnen inzetten als we bij iemand spullen hebben afgenomen. Heb je oog voor dat soort effecten, dan noemen we dat betekenisvol afpakken.

We hebben een model ontwikkeld dat in vier dimensies de maatschappelijke effecten weergeeft van een afpakactie. Deze afbeelding is bedoeld voor professionals van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, die zich met casussen bezighouden. Het 4D-model helpt hen om na te denken over de gevolgen van hun afpakacties.

Resultaten & effecten

  • We hebben een ontwerp en een instructie ontwikkeld, zodat een producent de afbeelding kan maken.
  • Het model is een praktisch handvat, van en voor de werkvloer, waarmee professionals het maatschappelijk effect van afpakmaatregelen blijven zien. De afbeelding past bij hun werkpraktijk.