Overige activiteiten

Als project Criminele Aanwas richten we ons in eerste instantie niet op repressieve maatregelen, zoals bestraffing. Dat doen andere overheidsinstanties. Ook al voelt het aanhouden van dealers soms als dweilen met de kraan open, het is belangrijk dat dit gebeurt om jongeren op het rechte pad te brengen en/of te houden. Je moet namelijk ook grenzen stellen. Repressie is belangrijk als we effectief willen voorkomen dat jongeren bouwen aan een criminele carrière. Een aanhouding en bestraffing van een dealer kan ook de directe omgeving van de dader beïnvloeden. Jongeren in de buurt die de dealer bewonderen en andere mogelijke drugshandelaren kunnen door die arrestatie en straf worden afgeschrikt. Ook hier hebben we in 2021 aan meegewerkt door ons preventieve aanbod te verbinden aan lokale repressieve initiatieven.

Resultaten & effecten

  • We proberen via de politie betrokken te raken bij casussen in en de aanpak van gemeenten. We willen bijvoorbeeld het effect van een aanhouding van een dealer versterken. Dat doen we met ons preventieve werk, zoals voorlichting op scholen of de film BUIT. Ook zetten we communicatiemiddelen in zoals sjablonen waarmee we een tekst op straat kunnen spuiten.
  • Casussen die in eerste instantie ‘kleine’ criminaliteit lijken, hebben we voorgelegd aan RIEC Noord-Holland. Er kan namelijk ook sprake zijn van ondermijning. We hebben met de partners gekeken of hier concrete signalen voor zijn en wat we daaraan kunnen doen.