Hackshield

Bij het project Hackshield worden kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met behulp van een online game opgeleid tot ‘Junior Cyber Agents.’ Zij leren de gevaren van cybercriminaliteit kennen en hoe zij zichzelf en hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer gemeenten en politie. Met het project Hackshield is NHSV één van de partners van de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Wat hebben we gedaan bij dit deelproject

Opleiden Junior Cyber Agents