Publieksvoorlichting

Uit onderzoek blijkt dat cybercrime voor velen nog steeds een ver-van-hun-bed-show is. Deze vorm van misdaad komt echter steeds dichterbij mensen. Het heeft weinig effect als de overheid dit alleen maar blijft roepen. Ingrediënten die wel succesvol kunnen zijn, gaan uit van twee dingen: laat je boodschap resoneren bij het slachtoffer en herhaal hem. Om inwoners van onze regio te waarschuwen voor de gevaren van cybercrime hebben we hen in samenwerking met 25 gemeenten, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie opgeroepen om hun persoonlijke ervaring als cybercrimeslachtoffer te delen. Vervolgens hebben we de verhalen van de slachtoffers verwerkt in artikelen en gedeeld met de inwoners van Noord-Holland.

Resultaten & effecten

  • Om bewoners van onze regio te waarschuwen voor de gevaren van cybercrime hebben we een website gemaakt. Sinds 19 juli staan op nl verhalen van mensen die getroffen werden door deze vorm van misdaad. Voor dit initiatief werken we samen met gemeenten, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, de politie en de Saxion Hogeschool.
  • De 25 deelnemende Noord-Hollandse gemeenten hebben hun inwoners opgeroepen om hun ervaring als cyberslachtoffer te delen. Via hetslachofferspreekt.nl krijgen zij meer informatie over de campagne, hoe je mee kunt doen en wat er met je verhaal gebeurt.
  • De oproep aan slachtoffers heeft veel aandacht in de media gekregen. Ook in een aantal gemeenteraden is de campagne besproken.
  • Sinds 19 juli is de oproep aan slachtoffers om hun verhaal te delen in diverse media verschenen. Het ging om 25 lokale huis-aan-huis-bladen, 67 online publicaties en om aandacht op Radio Haarlem 105. Ook maakte NH Nieuws een item met een medewerker van het project en een inwoner van Hoorn die slachtoffer was van cybercrime. Het totale bereik van de oproep kwam daarmee op 670.000 mensen.
  • Er hebben 55 inwoners gereageerd op de oproep in lokale en regionale media. Zij hebben aangegeven hun ervaring te willen delen via de media.
  • Vooralsnog zijn er zeventien uitgewerkte slachtofferverhalen. Het ging daarin om de cyberdelicten bankhelpdeskfraude, helpdeskfraude (Microsoft), Whatsapp (vriend in nood), Marktplaatsfraude, simfraude, aankoopfraude, factuurfraude, datingfraude en bitcoinfraude. Op 18 november verscheen een groot artikel in het Noordhollands Dagblad (drie slachtofferverhalen in een keer, op twee pagina’s). Verschillende interviews en verhalen van slachtoffers, waarin ook deskundigen aan het woord komen, moeten nog in de media verschijnen.
  • Om te zien of de publieksvoorlichting effect heeft gehad, kijken we in het voorjaar van 2022 naar de resultaten van de Veiligheidsmonitor, die dan wordt gepubliceerd. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit. Hieruit kunnen we onder meer opmaken of de inwoners van Noord-Holland vaker of minder vaak slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Ook gaan in het tweede kwartaal van 2022 studenten van Hogeschool Saxion aan de slag met het meten van het effect van de campagne.