Trainingen en webinars

We organiseerden verschillende trainingen en webinars voor professionals die aan veiligheid en zorg werken. We koppelden aanbieders van deze bijeenkomsten aan organisaties die hier behoefte aan hadden. De deelnemers kregen trainingen om op een goede manier met polarisatie, radicalisering en extremisme om te gaan. Ze werkten bij onder meer de politie-eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, gemeenten in Noord-Holland, de drie Zorg- en Veiligheidshuizen, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, GGD, GGZ, Jeugdzorgorganisaties, jongerenwerk en mentoren van One-on-One.

Resultaten & effecten

  • De driedaagse training ‘Radicalisering in combinatie met multicultureel vakmanschap’ heeft twee keer plaatsgevonden. Hieraan deden in totaal veertig mensen mee.
  • Het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering heeft acht trainingen gegeven (in totaal 90 deelnemers).
  • Er hebben zes webinars plaatsgevonden over radicalisering en extremisme vanuit verschillende ideologieën. Hieraan deden in totaal ongeveer honderdtachtig mensen mee.

  • Twee ‘verdiepingstrainingen CTER en polarisatie voor jeugdprofessionals op lokaal niveau’ trokken in totaal vijftig deelnemers. Twee  trainingen zijn helaas ad hoc verplaatst naar 2022 als gevolg van het COVID-19 beleid.