Evaluatie integraal informatieoverleg

We hebben de onderzoeksbureaus DSP-groep en Alpha het integrale informatieoverleg (i2o) laten evalueren. De bureaus hebben per veiligheidshuisregio onderzocht wat de meerwaarde van dit overleg is voor de gezamenlijke informatieverzameling en voor het beoordelen van signalen CTER. Het doel van het overleg is (1)  gezamenlijk te bepalen wat een signaal kan betekenen en (2) gezamenlijk tot een eventueel advies voor volgende stappen te komen. De bureaus hebben bekeken of het verloop van de bijeenkomsten past bij het doel en het beoogde werkproces. Ook hebben ze de samenwerking onder de loep genomen.

Resultaten & effecten

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Het overleg voldoet aan het eerdergenoemde doel.
  • De partners van de driehoeken moeten vaker en vroeg(er) bij het overleg worden betrokken.

  • De experts die gemeenten vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis ondersteunen op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering zijn belangrijk voor het overleg.
  • De deelnemers aan het overleg willen meer duidelijkheid over het proces én over de inzet van medewerkers.