Overige relevante activiteiten

  • We hebben in 2021 drie nieuwsbrieven verstuurd over onze activiteiten en relevante (regionale of landelijke) ontwikkelingen. Ook hebben we verschillende vragen van journalisten beantwoord. 
  • We hebben oog gehad voor privacy. We hebben hiervoor een werkgroep samengesteld met de functionarissen gegevensbescherming van de politie en van het Openbaar Ministerie, deskundigen van twee gemeenten en een manager van een Zorg- en Veiligheidshuis. Samen hebben we een checklist ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als zij te maken krijgen met informatiedeling en privacyvraagstukken.

Resultaten & effecten