Informatieblad 'Omgaan met complotdenken op de werkvloer'

Door  een groeiend geloof in problematische complottheorieën ontstaan niet alleen spanningen in de samenleving, maar ook op de werkvloer. Om te voorkomen dat dit ook op de werkvloer van gemeenten verergert in vormen van radicalisering en extremisme hebben wij een handreiking gemaakt voor lijnmanagers om vroeg in gesprek te gaan.

Resultaten & effecten

  • We hebben het informatieblad ‘Omgaan met complotdenken op de werkvloer’ gemaakt en aangeboden aan leidinggevenden bij gemeenten.  Hiermee kunnen ze meer te weten komen over problematische complottheorieën en geven wij ze  handvatten om met medewerkers hierover een gesprek te gaan.