Doorontwikkelen integrale aanpak

In 2021 wilden we onderdelen van onze multidisciplinaire aanpak als organisaties tegen het licht houden: werken we nog volgens de afspraken? Kunnen we zaken anders of beter doen? We hebben daar op verschillende manieren een antwoord op gezocht.

  • We zijn begonnen om het integrale informatieoverleg (‘i2o’) van CTER te evalueren. Dat is een overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie, waarin signalen van partners  over (mogelijk) terrorisme, extremisme en radicalisering worden besproken. We hebben het proces van die overleggen bekeken.
  • Uit deze evaluatie bleek het belang van gemeentelijke experts op het gebied van radicalisering en terrorisme. Daarom is er sinds het najaar van 2021 zo’n deskundige actief in elk van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen in onze eenheid. Zij helpen gemeenten om de leiding te pakken in de gezamenlijke strijd tegen radicalisering en terrorisme.
  • In twee sessies hebben we met betrokken professionals en managers een specifieke casus geëvalueerd. We hebben met elkaar het proces doorgenomen en gekeken wat we ervan konden leren.
  • We hebben gewerkt aan een advies over een regionaal platform, waarop informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering samenkomt. Zien we trends, dan kunnen we gemeenten adviseren om daarop te letten. In 2022 wordt duidelijk of en hoe er zo’n platform komt.