Project Websense

We hebben vier online bijeenkomsten (zogenaamde ‘living labs’) georganiseerd voor medewerkers van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. In deze vier bijeenkomsten leerden en onderzochten we samen hoe we als één overheid omgaan met radicalisering en extremisme op internet. De bijeenkomsten kenden dezelfde opbouw. Eerst bespraken we online trends en ontwikkelingen van radicalisering en extremisme in onze regio. Vervolgens kwam het delen van online dilemma’s met partners en de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen aan bod. Ten slotte keken we hoe het digitale netwerk van de partners eruitzag en hoe we dat konden versterken. We voegden altijd een actuele kwestie uit onze regio toe aan het programma.

Resultaten & effecten

  • We hebben de opbrengsten van de living labs op verschillende manieren gebruikt. Ze zijn verwerkt in een handreiking (inclusief juridische overwegingen) die (gemeente)professionals kunnen gebruiken als ze online ontwikkelingen willen signaleren.
  • We hebben de resultaten ook gebruikt voor een eindadvies aan de partners. Daarin beschrijven we hoe we kunnen komen tot een zogenoemde integrale ‘web sense’: een multidisciplinaire samenwerking op internet. 
  • Van de gedeelde dilemma’s, kennis en ervaringen in de living labs zijn beeldverslagen beschikbaar gesteld aan alle partners in onze regio.