CTER online

In twee projecten hebben we stilgestaan bij CTER op internet; project Online Orde en project Websense. Radicale uitingen en verstoringen van de orde op internet creëren onrust op straat. Daarmee raakt dit gedrag op internet de uitvoerende taak van onze partners.

Voor zowel project Online Orde als het project Websense is een klankbordgroep opgezet. Die bestond uit medewerkers van politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie, NCTV en NHL Stenden. De groep kwam maandelijks bijeen om mee te denken en te adviseren over de rol van verschillende partijen, de juridische kaders, opleidingen en ontwikkeling van acties die gemeenten kunnen ondernemen.